Kommunicera med Yale Doorman Classic

Du kan kommunicera med våra lås på olika sätt. Med Yale Doorman classic kan du välja att kommunicera fysiskt med hjälp av din nyckelbricka eller via knappsatsen. Det är också möjligt att koppla ditt lås till smarta hem lösningar och till larm via modul. Larmlösning är fungerar för närvarande med Verisure och Sector Alarm. Smarta hem lösningar är fungerar för närvarande med Telia.

Yale Doorman Classic Kommunicera Nyckel Knapp
Nyckelbricka Classic

Nyckelbricka

Öppna med egen nyckelbricka.

Yale_Doorman_Classic_Silver

Knappsats

Administrera, öppna och lås med knappsats.

OBS! Om du styr ditt Yale Doorman Classic via Yale Smart Living eller tredjepartsintegrationer flyttar du över all administration till appen.

Kommunicera_YDClassic_Larmmodul-SV.png
kom-mobil_partners-app.png

App

Med appen kan du administrera, öppna mm.

Trådlös router

Router

Kopplas ihop med partners hub via kabel.

kom-mobil_ydclassic_larmmodul_partner-sv.png

Partner

Kopplas till router via kabel och kommunicerar trådlöst med kommunikationemodulen i ditt Yale Doorman Classic (Verisure).

Kommunikationsmodul

Partners modul

Installeras i ditt lås.

Yale_Doorman_Classic_Silver

Kommunicera_YDClassic_Smarta-hem-SV.png

kom-mobil_partners-app.png

App

Med appen kan du administrera, öppna mm.

Trådlös router

Router

kom-mobil_ydclassic_smartahem_partner-cloud-sv.png

Partner

Ansluts via partnerns system (Telia)

Kommunikationsmodul

Kommunikationsmodul

Installeras i Yale Doorman Classic och kräver ej abbonemang.

Yale_Doorman_Classic_Silver

Kommunicera_YDClassic_Sammanf-SV.png