Kommunicera med Yale Doorman L3

Du kan kommunicera med våra lås på olika sätt. Med Yale Doorman L3 kan du välja att kommunicera fysiskt, via Bluetooth och via internet med Yale Connect. Det är också möjligt att koppla ditt lås till smarta hem lösningar med hjälp av applikation Yale Acess och till larm. Larmlösning är fungerar för närvarande med Verisure och Sector Alarm. Smarta hem lösningar fungerar för närvarande med Google, Alexa (Amazon), Airbnb och IFTTT.

Yale Doorman Kommunicera Nyckel Knapp
Nyckelbricka Classic

Nyckelbricka

Öppna med egen nyckelbricka

Yale Doorman L3

Knappsats

Administrera, öppna och lås med knappsats.

OBS! Om du styr ditt Yale Doorman L3 via Connect eller kommunikationsmodul flyttar du över all administration till appen.

Yale Doorman L3 Kommunicera Connect
App Yale Access

App

Med appen kan du administrera, öppna m.m.

Trådlös router

Trådlös router

Kopplas ihop med connect via WiFi.

Yale Linus

Connect

Kopplast till router via WiFi och kommunicerar med ditt Yale Doorman L3 via Bluetooth.

Yale Doorman L3

Yale Doorman L3 Kommunicera Bluetooth
App Yale Access

App

Med appen kan du administrera, öppna m.m.

kom-mobil-Bluetooth-access.png

Bluetooth

Inom 3 meter från låset.

Yale Doorman L3

Kommunicera_YDL3_Larmmodul.png
kom-mobil_partners-app.png

App

Med appen kan du administrera, öppna mm.

Trådlös router

Router

Kopplas ihop med partners hub via kabel.

kom-mobil_ydclassic_larmmodul_partner-sv.png

Partner

Kopplas till router via kabel och kommunicerar trådlöst med kommunikationsmodulen i ditt Yale Doorman L3.

Kommunikationsmodul

Partners modul

Installeras i ditt lås.

Yale Doorman L3

Kommunicera_YDL3_Smarta-hem_SV.png
kom-mobil_appar.jpg

App

Med appen Yale Access styr du du ditt smarta hem. Om du väljer att styra via "Futurehome" använder du en partner-app. 

Trådlös router

Router

kom-mobil_ydl3_smartahem_partner-cloud.png

Partner

Du ansluter partners system för smarta hem med hjälp av Yale Access.

Yale Linus

Connect

Kopplas till router via WiFi och kommunicerar med ditt Yale Doorman L3 via Bluetooth (Gäller ej Futurehome).

Kommunikationsmodul

Partners modul

Installeras i ditt lås och används när du kopplar ditt smarta hem via "Futurehome"

Yale Doorman L3

Kommunicera_YDL3_sammanf_SV.png