Låsguiden

Låsguiden

Vi hjälper dig att hitta rätt lås. Gör dina val på frågeställningarna så ser du automatiskt vilka lås som passar dig nedan.

Vill du kunna koppla låset till ett hemlarm?
1
2
Är det ett krav att utseendet på dörrens utsida inte förändras vid installation?
3
Vill du kunna styra låset med app via internet?
1
2
3
Behöver låset uppfylla högsta låsklassen (klass 3)?
2
Vill du kunna öppna med nyckel?
3
Vill du kunna öppna med nyckelbricka?
1
2
Vill du kunna montera låset själv?
1
2
3
Vill du att låset ska ha automatisk upplåsning?
2
3
Vill du kunna öppna låset via bluetooth med en app?
2
3