Låsguiden

Låsguiden

Vi hjälper dig att hitta rätt lås. Markera vilka funktioner du vill att ditt nya lås ska ha, för att se vilket lås som passar dina behov.

OBS: vissa av låsens funktioner kan inte vara aktiva samtidigt (t ex larm avaktiverar bluetooth). Mer info på respektive produktsida.

Vill du kunna koppla låset till ett hemlarm?
1
2
Vill du kunna koppla låset till smarta hem lösningar?
1
2
3
Är det ett krav att utseendet på dörrens utsida inte förändras vid installation?
3
Vill du kunna styra låset med app via internet?
1
2
3
Behöver låset uppfylla högsta låsklassen (klass 3)?
2
Vill du kunna öppna med nyckel?
3
Vill du kunna öppna med nyckelbricka?
1
2
Vill du kunna montera låset själv?
1
2
3
Vill du att låset ska ha automatisk upplåsning?
2
3
Vill du kunna öppna låset via bluetooth med en app?
2
3