Smart Keypad

Yale Smart Keypad fästs på dörrens utsida och ger dig ytterligare ett sätt att styra ditt lås. Är du på språng utan vare sig mobiltelefon eller nyckel så kan du med knappsatsen låsa eller låsa upp dörren. Knappsatsen programmeras i Yale Access och användare kan tilldelas indviduella koder. På så sätt kan man i appen se vem som kommer och går.

Knappsats Linus