Underläggsskylt för slutbleck 1 mm

För att låset ska låsa korrekt får inte avståndet mellan låshuset och slutblecket vara större än ca 5 mm. En underläggsskylt kan vara användbar framförallt när det gäller trädörrar. Detta då det ofta förekommer rörelser i trämaterial under höst och vår. Då kan man uppleva att dörren inte låser som den ska. Med en underläggsskylt undviker du det.

Underläggsskylt för slutbleck 1mm