Underläggsskylt för slutbleck 2mm

För att låset ska låsa korrekt får inte avståndet mellan låshuset och slutblecket vara större än ca 5mm. Är springan i din dörr för stort kan du använda underläggsskylt för att minska avståndet. Framförallt i trädörrar där rörelser i materialet är vanligt under höst och vår kan detta vara ett användbart tillbehör om man upplever att dörren inte alltid låser som den ska.

Underlägsskylt slutbleck 2mm