FAQ Yale Doorman L3

Styra Yale Doorman L3 i en app - hur gör jag och vad behövs?

Yale Doorman L3 kan användas med Yale Access Appen utan extra tillbehör. Lås och telefon kommunicerar direkt via BLE (Bluetooth).

Har du tillgång till internetuppkoppling med wifi hemma kopplar du även in den Yale Connect du fått med i paketet med Yale Doorman L3 och får tillgång till appens alla funtioner även om du inte är hemma.

Vilka versioner finns det av Yale Doorman?

V1
Den första varianten, såldes mellan augusti 2011 och april 2013. V1 har ingen synlig märkning.

V2
Introducerades april 2013. Utsidans enhet är under i handtaget märkt med V2. Till skillnad från V1 går V2 att integrera med larm hos våra partners.

V2N
Introducerades parallellt med V2 april 2016. Utsidans enhet är under handtaget märkt med V2N.

L3 - vårt senaste Yale Doorman
Introducerades på marknaden i slutet av 2020. Låset kan integreras med Yale Access App och kopplas tilll ditt smarta hem.

Om nyckelbrickor:
Om du har ett V1 eller V2 sedan tidigare och köper en V2N eller L3 fortsätter du använda de brickor ni har sedan tidigare. Nyckelbricka V2N fungerar bara i V2N lås medan den tidigare nyckelbrickan, med Yale Doorman märket, fungerar i alla versioner av Yale Doorman.
Till L3 kan du använda upp till 30 nyckelbrickor. Har du ett system med flera lås och kombinerar L3 och V2N kan dock fortfarande max 6 av brickorna brickor användas till de som är av modellen V2N.

Uppfyller Yale Doorman L3 kraven för Godkänd låsenhet?

Ja. Yale Doorman L3 har ett certifikat för godkänd låsenhet utfärdat av SBSC enligt SSF 3522 låsklass 3 och är listade på Säkerhetsguiden som ges ut av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.

Yale Doorman L3 har flera låslägen. Det är endast i bortasäkert läge låset uppfyller Låsklass 3 eftersom låsklassen kräver att det är låst från både utsidan och insidan.

Kan jag installera Yale Doorman L3 själv?

Yale's lås är speciellt utformade för enkel installation, så att den genomsnittliga gör-det-självaren kan göra låsinstallationen med lätthet. För dig som inte vill, eller har tid, går det bra att kontakta en installatör, det kan du lösa hos någon av våra återförsäljare.

Kan jag använda samma nyckelbricka till flera olika lås?

Ja det kan du. Använder du de äldre droppformade nyckelbrickorna gäller följande begränsning: En enskild nyckelbricka kan läggas in i upp till sex olika Yale Doorman. Dock så måste du verifiera varje bricka 3 gånger på respektive lås innan du går vidare till nästa. (Se fråga-svar om "Hur verifierar jag mina nyckelbrickor?"). Använder du de nya ovala brickorna (race track) som kom med ditt Yale Doorman L3 finns ingen begränsning i hur många lås du kan använda din nyckelbricka.

Måste jag ha en kod till min nyckelbricka?

Nej, det behöver du inte. Generellt sett kan du bestämma själv om du vill ha nyckelbricka eller nyckelbricka + kod. Vissa larmintegrationer kräver kod till nyckelbrickan för att acceptera att låset larmar av i låsuppmanövern.

Hur fungerar automatisk låsning?

Du kan ställa in ditt lås så att det efter upplåsning låser det igen efter 10 sekunder. Efter att dörren stängts låser det efter någon sekund.

Kan jag ha mitt Yale Doorman L3 på min ytterdörr?

Ja. Yale Doorman L3 och även tidigare generationer av låset är speciellt utvecklade för Skandinaviska väderförhållanden. Det tål kyla, värme, snö och regn samt smuts och sand och är IP-klassat till IP55. Låset har en UV-skyddad yta som även tål sol och fukt under längre perioder.

Det enda du behöver tänka på är att insidan ska vara torr och varm. Tips! Se dock även vår fråga-svar om hur snabba väderomslag kan påverka din dörr, även om låset i sig ej påverkas.

Jag har en dubbeldörr, passar Yale Doorman L3 i den?

Detta beror på dörrens utformning. Yale Doorman L3 är designat för att passa i dubbeldörrar tackvare den smalare insidesenheten jämfört med den klassiska Yale Doorman.

I övrigt ska du tänka på att: Den aktiva dörren måste uppfylla samma standard som en enkeldörr. Den passiva dörren måste kunna reglas.

Hur länge gäller garantin?

I Sverige är garantitiden för alla våra generationer av Yale Doorman 2 år. Om din Yale-produkt slutar att fungera inom garantitiden som ett resultat av materialfel ska du kontakta inköpsstället för att upprätta ett reklamationsärende. För att garantin ska gälla måste alltid dessa villkor uppfyllas för din Yale produkt:

  • Att produkten är korrekt installerad och underhållen, i enlighet med Yales installationsanvisning som du erhöll vid köpet.
  • Att produkten inte modifierats på något sätt.
  • Garantin gäller inte mekaniska fel som uppstått på grund av slitage, åverkan eller oaktsamhet.
  • Garantin gäller inte heller på ytbehandling av din Yale-produkt.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exampelvis av felinstallation, först efter godkänd reklamation kan en ersättningsprodukt eller ny produkt utgå.

Yale kan inte hållas ansvarig för andra eventuella förluster som följer av att din produkt inte fungerar – oavsett om sådana förluster är direkta eller indirekta följdskador. Denna garanti gäller endast vid installation i bostäder i Sverige och kan inte överlåtas eller användas i andra länder.

Hur ändrar jag inställningarna i mitt Yale Doorman när det är integrerat?

Du justerar låsets inställningar i appen som är knuten till ditt lås. Inställningarna är inte längre tillgängliga via knappsatsen.

Kan jag koppla larm till min Yale Doorman L3?

Ja. Du kan koppla samman din Yale Doorman L3 med ett hemlarm. Yale Doorman L3 fungerar för närvarande med Verisure.

Kan jag integrera min Yale Doorman L3 med smarta hem lösningar?

Ja. Du kan integrera din Yale Doorman L3 med smarta hem lösningar. Det gör du genom applikation Yale Access. Fungerar för närvarande med Google, Alexa (Amazon), Airbnb och IFTT.

Yale Doorman L3