Installationsanvisningar till Yale Doorman L3

Du kan enkelt installera Yale Doorman L3 med hjälp av vår installationsfilm. Genom filmen kan du följa alla installationssteg. Från uppackning av produkt till dess att produkten är installerad och klar för användning. 

Varmt lycka till med ditt nya lås - Yale Doorman L3 är den nya generationens smarta lås