Installationsanvisningar till Yale Linus

Du kan enkelt installera Yale Linus med hjälp av vår installationsfilm. Genom filmen kan du följa alla installationssteg. Från uppackning av produkt till dess att produkten är installerad och klar för användning. 

Varmt lycka till med ditt nya lås - Yale Linus ger dig möjlighet att styra ditt lås oavsett var du befinner dig